Mariusz Zakrzewski
Pasja nurkowania
Formularz kontaktowy
Newsletter

Badania lekarskie płetwonurków

    Nurkowanie jest obecnie popularne na całym świecie uprawiają je osoby w różnym wieku, od dzieci szkolnych do osób w podeszłym wieku. Aby być pewnym, że osoba nurkująca jest zdolna do uprawiania tego sportu wymagane jest aktualne świadectwo badań lekarskich. Do wydawania lekarskich orzeczeń wstępnych i okresowych upoważnieni są lekarze: przychodni sportowo-lekarskich, Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni oraz lekarze klubowi Komisji Działalności Podwodnej.

    Aktualny wykaz lekarzy KDP znajduje się na stronie www.kdp-pttk.org.pl . Na podstawie wyników badań lekarz orzeka o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.

    Orzeczenie lekarskie o niedopuszczeniu do uprawiania nurkowania powinno być bezwzględnie przestrzegane.

    Nurkowanie jest bezwzględnie przeciwwskazane dla osób podatnych na wystąpienie odmy samoistnej, posiadające na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej widoczne przestrzenie rozedmowe lub cechy niedrożności w drogach oddechowych, będących po operacjach na klatce piersiowej, chorujących na czynną astmę oskrzelową. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie odporności mechanicznej płuc i zmiany mechaniki oddychania, a przy szybkich zmianach ciśnienia w drogach oddechowych i otoczeniu nurka zwiększa się podatność na uraz ciśnieniowy płuc.

    Bezwzględnym przeciwwskazaniem do nurkowania jest przewlekły stan zapalny uszu i zatok przynosowych, znaczne zwężenie trąbek i przewodów słuchowych, trwale pęknięta błona bębenkowa i stany po operacjach chirurgicznych uszu. Stany te uniemożliwiają swobodne wyrównywanie ciśnienia w przestrzeniach powietrznych tych narządów. Zanurzenie z pękniętą błoną bębenkową grozi powstaniem poważnych objawów podrażnienia błędnika i zaburzeń orientacji pod wodą.

    Względnymi przeciwwskazaniami do nurkowania są: ciąża, cukrzyca, choroba wieńcowa i nadciśnienie tętnicze. O nurkowaniu z powyższymi przypadkami powinien zadecydować lekarz leczący daną osobę.


eNPanel CMS :